furnitures
25 مهر 1401 - 09:01

کمیته حسابرسی در مدیریت شهری گرگان راه اندازی می‌شود

گرگان- رئیس شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به ضرورت صیانت از منابع مالی شهر گرگان، از راه اندازی کمیته حسابرسی در مدیریت شهری مرکز استان خبرداد. ناصر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: کمیته حسابرسی در شورای شهر و شهرداری گرگان راه اندازی خواهد شد و طرح آن در شورای شهر بررسی شده است. اظهارکردرئیس شورای اسلامی شهر گرگان افزود: پاسداری از حقوق شهروندان گرگانی و صیانت از منابع مالی و اعتبارات مدیریت شهری از جمله اهداف پیش بینی شده برای این کمیته است. وی بیان کرد: در این کمیته دو عضو شورای شهر، دو خبره حسابرسی و یک نماینده شهرداری حضور دارند. شهرداری حضورگرزین ادامه داد: مباحث نظارت مالی، پایشگری و مشاوره‌ای از جمله فرآیندهای ترسیم شده برای کمیته است. گرزینپایشگریرئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: در دوره جدید مدیریت شورای شهر و شهرداری گرگان خود را در برابر شهروندان مسئول و پاسخگو می‌دانیم و اجازه نمی‌دهیم به اعتبارات و منابع مالی گرگان دست درازی و تعدی شود. دست
منبع: مهر
شناسه خبر: 787930