furnitures
16 مهر 1401 - 09:06

آمادگی ۲سرمایه گذار خارجی درمحور ریلی اینچه-شاهرود/مطالعات آغازشد

گرگان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: هم اکنون دو سرمایه گذار خارجی برای حضور در محور ریلی اینچه برون- شاهرود اعلام آمادگی کرده و در حال مذاکره با آنها هستیم. محمد دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از نقاط قوت گلستان به عنوان راهبرد اصلی توسعه، ظرفیت لجستیکی و ترانزیتی آن بوده که در سند آمایش سرزمینی کشور و استان هم آمده است. توسعهسرزمینیمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان افزود: یکی از عبارت‌های شفاف در سند آمایش سرزمینی به این امر اشاره می‌کند که «اینچه برون» باید به سواحل مکران متصل شود. سرزمینیوی بیان کرد: این مسیر هم توسعه ترانزیت شمال به جنوب را تقویت کرده و هم بهترین مسیری است که ظرفیت شرق به غرب را توسعه می‌دهد. مسیرتوسعهتوسعهدهنوی عنوان کرد: کریدور اینچه برون یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند ایده اتصال به هندوستان از طریق آب‌های جنوب به روسیه و اروپا را محقق کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: با تحولات منطقه، روس‌ها به دنبال آن هستند که به آب‌های آزاد ایران دسترسی پیدا کنند لذا هم اکنون راه اندازی منطقه آزاد در بندرعباس را پیگیری می‌کنند و از طرف دیگر به دنبال فعال کردن ظرفیتی در شمال بوده که ترانزیت آنها تسریع شود. روس‌هااز طرف دیگرشمالوی توضیح داد: از مسیرهای پیشنهادی آستارا به رشت بوده که چندین سال از طرح آن می‌گذرد اما به دلیل شیب مسیر و سختی‌های آن به نتیجه نرسیده است. مسیردهنوی افزود: پروژه مطرح دیگر، برقی کردن مسیر اینچه برون به گرمسار است که علی رغم اقبال روس‌ها به دلیل مسائل فنی، پلن اجرایی و نقشه‌های عملیاتی برای آن تعریف نشده است. اینچهروس‌هاپلنمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان بیان کرد: نکته مهم‌تر آن است که مسیرهای نامبرده حتی اگر اتفاق بیفتند هم ظرفیت قابل توجهی نیستند. بیفتندوی اضافه کرد: ظرفیت جابجایی اینچه برون به گرمسار ۲.۵ میلیون تن کالا بوده که با برقی کردن به پنج میلیون تن می‌رسد و ظرفیت چشمگیری را اضافه نخواهد کرد و از سوی دیگر به اذعان کارشناسان اجرای این پروژه به دلیل شیب و فراز گدوک، شدنی نیست. اینچهگدوکدهنوی گفت: پروژه اینچه- شاهرود- طبس یکی از کلیدهای موفقیت توسعه ترانزیت کشور است که می‌تواند جایگزین هر دو دیده قبلی باشد و نقش تکمیلی برای ترانزیت کشور خواهد داشت. توسعهوی با اشاره به مزایای این کریدور بیان کرد: کاهش سیر از ۱۲ روز به پنج روز و کوتاهی ۵۰۰ کیلومتری مسیر از مزیت‌های این محور بوده که افق جدیدی را پیش روی ترانزیت کشورهای اوراسیا و آب‌های آزاد جنوب ایران و بازار هندوستان فراهم می‌کند. سیرمسیرترانزیتآب‌هایمعاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان عنوان کرد: این پروژه، در جداول پیوست بودجه امسال آمده و ما به دنبال این هستیم که مجوز کمیسیون ماده ۲۷ آن را اخذ کنیم. دهنوی بیان کرد: هم اکنون دو سرمایه گذار خارجی پای کار بوده و در حال مذاکره با آنها هستیم که یکی از آنها کار مطالعاتی مسیر را آغاز کرده و امیدواریم ظرف دو ماه آینده به جمع بندی مطالعه برسیم. گذارمسیر
منبع: مهر
شناسه خبر: 773216